Instituto Galego de Promoción Económica
Sistema de axuda á presentación telemática de documentos
 
Consulta de documentos
 
Mediante a presente páxina, o interesado poderá acceder á documentación do seu expediente asinada electrónicamente. Para elo, deberá introducir o identificador dixital (IDE) suministrado polo sistema por algunha das seguintes vías:
a) Presentación telemática de solicitudes. Introduza o IDE suministrado polo sistema no acuse da presentación telemática.
b) Notificación de resolucións. Introduza o IDE suministrado a pe de páxina na citada notificación.
Finalmente deberá introducir o correspondente código de comprobación que lle permitirá realizar a búsqueda.
 
 
Datos necesarios para a búsqueda do documento
 
Identificador dixital:
- - - -
Código de comprobación do identificador dixital: