Instituto Galego de Promoción Económica
Resolucións conxuntas: descarga do anexo relativo ao expediente
 
Consulta de documentos
 
Nesta páxina poderá descargar o anexo relativo ao seu expediente para una resolución conxunta publicada na web. Para iso necesitará o código que o IGAPE lle enviou impreso na proposta provisional que lle foi notificada no seu domicilio, e que debe indicar.

Este código ten o formato seguinte: ABCD-9876 (4 letras e catro números que son distintos para cada expediente). Escriba a continuación o seu CIF e o código indicado na súa carta, e poderá descargar o documento.
 
 
Datos necesarios para a búsqueda do documento
 
CIF/NIF:
CÓDIGO:    (Formato ABCD-9876, consulte a carta coa notificación provisional)