Instituto Galego de Promoción Económica
Resolucións conxuntas: descarga do anexo relativo ao expediente
 
Consulta de documentos
 
Nesta páxina poderá descargar o anexo relativo ao seu expediente para una resolución conxunta publicada na web. Para iso necesitará un dos seguintes códigos:
  • Código IDE da solicitude: Código alfanumérico de 40 díxitos impreso na instancia de solicitude presentada no Igape
  • Código de acceso:
  • Este código ten o formato seguinte: ABCD-9876 (4 letras e catro números que son distintos para cada expediente) obtido a través do servizo de asistencia técnica do Igape.
Escriba a continuación o seu NIF e o código axeitado.
 
 
Datos necesarios para a búsqueda do documento
 
CIF/NIF:
Acceso mediante:
IDE: - - - -   C.C.:
CÓDIGO:    (Formato ABCD-9876, obtido no Servizo de Asistencia Técnica do Igape.)