Lista de axentes mediadores calificados polo IGAPE en BRASIL


Datos de contacto en España
Persoa de contacto:  
CARME PAMPÍN CASAL
Enderezo en España:  
R/ MURCIA, Nº 3 SANTIAGO DE COMPOSTELA A CORUÑA
Teléfono:  
34881120459
Fax:  
0
Correo Electrónico:  
info@bioga.org
Web:  

Datos de contacto en BRASIL
Enderezo Completo:
R OLMOS, Nº 5, 3º
Teléfono:
34 881 120 459
Fax:
0
Correo electrónico:
info@bioga.org